Fontes Linguae Vasconum nº 17 (1974) Euskal-aditzaz zenbait gogoeta

BiNaDi - navarra.es