Skip to main content
Cargando
 
  

    Fontes Linguae Vasconum nº 97 (2004). —  nº 97 (2004) nº 97 ( Septiembre-Diciembre 2004). —  Pamplona : Institución Príncipe de Viana, 2004. — 

    01/09/2004. — 
   
811.361(05)

Nivel superior en:
Fondos BINADI.

Hemeroteca

Fontes linguae vasconum


Nivel inferior:
Artola, Koldo Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak (7 - Orontze)

Camino Lertxundi, Iñaki Nafarroa Behereko euskara

Erdozia Mauleón, José Luis Irañetako euskara

Gaminde Terraza, Iñaki Tonuak eta etenak Gatikako intonazioan

Salaberri Zaratiegi, Patxi Artatzako euskal testua: transkripzioa eta hizkuntza azterketa

García de Albizu, Balbino El catecismo de Artaza: nueva evidencia del euskera en Améscoa

Kintana Urtiaga, Xabier Joan Perez Lazarragakoren izkribuaren inguruan

Peterson, David Primeras referencias a Guipúzcoa


 

BiNaDi - navarra.es